Pemukiman

Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada Kota Betun sebagai ibukota Kabupaten Malaka dan semua ibukota kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Malaka. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan diarahkan di pusat-pusat permukiman penduduk yang tidak termasuk dalam kawasan permukiman perkotaan dan yang terletak diluar kawasan lindung.